Om UHT

UHT blev stiftet den 1. august 1989 med deltagelse af KL og Danske Regioner som arbejdsgiverorganisationer og en række håndværkerorganisationer, som repræsentanter for personalegrupperne. Efterfølgende har flere personaleorganisationer valgt at tilslutte sig fonden.

Fælles for alle berørte personalegrupper er, at det fremgår af deres overenskomst, at de er medlem af UHT.


UHT omfatter pt. følgende personaleorganisationer:

Baggrunden for dannelsen af fonden var et gensidigt ønske fra parternes side om at støtte og udvikle mulighederne for, at de berørte personalegrupper i kommunerne og regionerne får bedre adgang til kvalificerende kompetenceudvikling.


Fondens formål er at tilgodese kommunernes og regionernes behov og udviklingsmuligheder med hensyn til udvikling af uddannelser, afholdelse af konferencer og studieophold til ansatte beskæfti-get indenfor områderne teknik og miljø med håndværksmæssigt arbejde.


Fondens vedtægter kan læses her (pdf-format).

Seneste nyheder