Bestyrelsen

For arbejdsgiversiden:


Formand

Jakob Reinholt

KL


Allan Graversen

KL


Jesper Tørslev-Thomsen

Danske Regioner


For arbejdstagersiden:


Næstformand

Niels Jeppesen

Dansk Metal


Allan S. Andersen

Dansk El-Forbund


Keld Bækkelund Hansen

Dansk Metal


Seneste nyheder