Projekter

  • IKV/IKA i offentlige virksomheder - Læs mere
  • Kurser vedrørende vandbehandlingsområdet
  • Uddannelsesplaner vedrørende vand og el
  • Revidering af medicokurser/udstyr
  • Rensning af spildevand for forbrændingsanlæg
  • Udgivelse af håndbog i diætetik
  • Læringsformer i offentlige forsyningsvirksomheder (e-learning) Besøgsrapport fra studietur med UHT-fonden til Nordjylland, Norge, Australien og New Zealand - Læs mere
  • Inspiration til måder at lære på - Læs mere
  • Medicoteknikeres kompetencer i dag og i fremtiden - Læs mere
  • Projekt om etablering af et fiber-kompetencecenter (lyslederteknik)
Seneste nyheder